PRIVACY STATEMENT

Via onze website (https://rafaelamersfoort.nl) en onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/rafaelamersfoort/) wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. Rafaël Amersfoort hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten etc.

Privacy

Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website en onze facebookpagina gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam @rafaëlamersfoort.nl

Foto’s

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden gedeeld via Facebook en de website. Gemeenteleden/bezoekers zijn geïnformeerd bij betreding van het gebouw. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing.

Uitzending samenkomsten

Tijdens onze kerkdiensten wordt er gebruikt gemaakt van live-uitzending van de dienst. Deze uitzending is live mee te kijken en is deels terug te kijken via YouTube. Het overgrote deel van de zaal kan hierbij in beeld komen. Er zijn zitplaatsen waarbij u niet in beeld komt.

Bezwaar

Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (zo mogelijk met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@rafaelamersfoort.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

Gebruik persoonsgegevens

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contact persoon AVG via officemanager@rafaelamersfoort.nl. 

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Cameratoezicht

Om diefstal tegen te gaan, bezoekers en personeel te beschermen, hebben wij cameratoezicht in ons gebouw.