“PURE DESIRE MINISTRIES IS EEN SPECIAAL ONTWIKKELD HERSTELPROGRAMMA
VOOR NIEUWE HOOP, HERSTEL, VERNIEUWING EN GEZONDE RELATIES”

PURE DESIRE

Pure Desire Ministries is een speciaal ontwikkeld herstelprogramma voor mannen die ernaar verlangen om los te komen van hun alles vernietigende porno- en/of seksverslaving.

Wie deelneemt aan een Pure Desire groep krijgt hulp om door de ontkenning heen te breken en ware vrijheid te gaan ervaren. We werken met het 7-Pilaren van Vrijheid programma van Ted Roberts. Je leert vaardigheden die je helpen om Bijbelse beslissingen te nemen, dilemma’s op te lossen, en gezonde relatie grenzen te ontwikkelen. En om je eigen pijn, schaamte, trauma’s, boosheid en rouw te verwerken. Leven in vrijheid is waar God je voor gemaakt heeft!

Bij voldoende leiding en aanmeldingen start er een volgende groep. De groep komt iedere week, op een vaste avond, samen. Deelname duurt tenminste anderhalf jaar, afhankelijk van het persoonlijk proces. Vaak blijkt in de praktijk dat er meer tijd nodig is. Deze tijd zullen we dan ook bieden onder zorgvuldige begeleiding. De locatie en andere details volgen wanneer je deelname bevestigd is.

Deelnamekosten zijn € 50,- voor het 7 Pilaren Werkboek en €15,- per maand voor de onkosten.

CONTACTGESCHONDEN VERTROUWEN

Geschonden Vertrouwen is een speciaal ontwikkeld herstelprogramma voor vrouwen die ernaar verlangen om opnieuw hoop, herstel, vernieuwing en gezonde relaties te ontdekken en te ervaren.

We moedigen je aan om deel te gaan nemen in een Geschonden Vertrouwen groep wanneer je partner worstelt met zijn verslaving aan porno en/of seks. De vrouwengroep helpt je om genezing en herstel te vinden. Er wordt gewerkt met het 9-Pilaren van Herstel programma van Diane Roberts. Je zult vaardigheden leren die je helpen om wijze Bijbelse beslissingen te kunnen maken, om gezonde relatie grenzen te ontwikkelen en om je eigen pijn, schaamte, trauma, boosheid en rouw te verwerken.

Het Geschonden Vertrouwen Herstelprogramma bestaat uit 40 bijeenkomsten en duurt ca. anderhalf jaar. Eerst wekelijks en later tweewekelijks. Daarna zijn er terugkom-momenten waar de vrouwen bij elkaar komen. Het is mogelijk om op verschillende momenten ‘in te stromen’. Locatie is het gebouw van Rafaël Amersfoort. Details volgen wanneer je deelname bevestigd is.
Deelnamekosten zijn € 85,- voor het Negen Pilaren Werkboek en € 15,- per pilaar voor de onkosten.

CONTACTJe mag ervan uit gaan dat wij er met elkaar alles aan zullen doen om jouw proces in alle rust en vertrouwelijkheid te laten verlopen. De begeleiding van de groep is niet alleen ervaringsdeskundig, maar is ook getraind en wordt zelf gecoacht vanuit Pure Desire Nederland. Wanneer er meer hulp nodig is, kunnen wij doorverwijzen.

De kosten mogen geen belemmering zijn voor deelname, hierover kun je zo nodig met de leiding in gesprek.