“PURE DESIRE MINISTRIES HEEFT EEN SPECIAAL HERSTELPROGRAMMA ONTWIKKELD
VOOR NIEUWE HOOP, HERSTEL, VERNIEUWING EN GEZONDE RELATIES”

PURE DESIRE

Pure Desire Ministries heeft een speciaal herstelprogramma ontwikkeld voor mannen die ernaar verlangen om los te komen van hun alles vernietigende porno- en/of seksverslaving.

Wie deelneemt aan een Pure Desire groep krijgt hulp om door de ontkenning heen te breken en ware vrijheid te gaan ervaren. We werken met het Zeven Pilaren van Vrijheid programma van Ted Roberts. Je leert vaardigheden die je helpen om Bijbelse beslissingen te nemen, dilemma’s op te lossen, en gezonde relatie grenzen te ontwikkelen. En om je eigen pijn, schaamte, trauma’s, boosheid en rouw te verwerken. Leven in vrijheid is waar God je voor gemaakt heeft!

Bij voldoende leiding en aanmeldingen start er een volgende groep. De groep komt iedere week, op een vaste avond, samen. Deelname duurt tenminste anderhalf jaar, afhankelijk van het persoonlijk proces. Vaak blijkt in de praktijk dat er meer tijd nodig is. Deze tijd zullen we dan ook bieden onder zorgvuldige begeleiding. De locatie en andere details volgen wanneer je deelname bevestigd is.

Materiaalkosten zijn € 50,- voor het Zeven Pilaren Werkboek. Deelnamekosten zijn €15,- per maand.

GESCHONDEN VERTROUWEN

Geschonden Vertrouwen is een speciaal ontwikkeld herstelprogramma voor vrouwen die ernaar verlangen om opnieuw hoop, herstel, vernieuwing en gezonde relaties te ontdekken en te ervaren.

We moedigen je aan om deel te gaan nemen in een Geschonden Vertrouwen groep wanneer je partner worstelt met zijn verslaving aan porno en/of seks. De vrouwengroep helpt je om genezing en herstel te vinden. Er wordt gewerkt met het Negen Pilaren van Herstelprogramma van Diane Roberts. Je zult vaardigheden leren die je helpen om wijze Bijbelse beslissingen te kunnen maken, om gezonde relatiegrenzen te ontwikkelen en om je eigen pijn, schaamte, trauma, boosheid en rouw te verwerken.

Het Geschonden Vertrouwen Herstelprogramma bestaat uit 40 bijeenkomsten en duurt ca. anderhalf jaar. Eerst wekelijks en later tweewekelijks. Daarna zijn er terugkom-momenten waar de vrouwen bij elkaar komen. Het is mogelijk om op verschillende momenten ‘in te stromen’. Locatie is het gebouw van Rafaël Amersfoort. Details volgen wanneer je deelname bevestigd is.

Materiaalkosten zijn € 85,- voor het Negen Pilaren Werkboek. Deelnamekosten zijn € 15,- per pilaar.

LEES ERVARINGEN VAN ANDEREN

Je mag ervan uit gaan dat wij er met elkaar alles aan zullen doen om jouw proces in alle rust en vertrouwelijkheid te laten verlopen. De begeleiding van de groep is niet alleen ervaringsdeskundig, maar is ook getraind en wordt zelf gecoacht vanuit Pure Desire Nederland. Wanneer er meer hulp nodig is, kunnen wij doorverwijzen.

De kosten mogen geen belemmering zijn voor deelname, hierover kun je zo nodig met de leiding in gesprek.

CONTACTIk geef Pure Desire toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken t.b.v. het functioneren van deze bediening. Deze gegevens worden niet buiten de gemeente verspreid.

NB: Je mail wordt rechtstreeks verzonden naar de leiders van Pure Desire.

CONTACTIk geef Geschonden Vertrouwen toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken t.b.v. het functioneren van deze bediening. Deze gegevens worden niet buiten de gemeente verspreid.

NB: Je mail wordt rechtstreeks verzonden naar de leiders van Geschonden Vertrouwen.Door mijn deelname aan GV zag ik in wat mijn aandeel was aan onze huwelijksproblemen, kreeg ik ruimte om stil te staan bij wat de verslaving van mijn man eigenlijk allemaal met mij gedaan heeft en kon ik, met de steun van en herkenning bij andere vrouwen, mij richten op mijn eigen herstelproces.
Steeds weer werd ik bemoedigd en gecoacht op de weg die God voor mij heeft naar volledig herstel!

 Stilstaan & bemoedigd verder
Stilstaan & bemoedigd verder, Deelnemer cursus 2017

Door mijn deelname aan GV ben ik erachter gekomen wat het met mij gedaan heeft en hoe ik hierdoor mezelf beter heb leren kennen! Eerlijk gezegd had ik gehoopt dat er lotgenoten waren, (vrouwen van een anders geaarde man) de situatie is anders en wordt anders beleefd! Maar door het te delen met de anderen voelde het goed in de groep door mij te richten op hoe ik zelf kan herstellen en heb ik echt veel aan de lessen gehad! Ik ervaar dat God hierin mij tot steun is! En door op Hem te vertrouwen mij hierdoor zal helpen!!

God is mijn Steun
God is mijn Steun, Deelnemer cursus 2017

Enige tijd geleden kwam ik in aanraking met Geschonden Vertrouwen. Wat was dat spannend, vooral als je ook andere vrouwen gaat ontmoeten en in een groep komt. Zoveel vragen waarmee ik rondliep, ga ik hier bij mensen wel herkenning vinden? Zullen ze me begrijpen? Ben ik echt niet de enige dan die zich zo onbegrepen en besmeurt voelt?
Naar een aantal avonden, kwam ik er steeds meer achter dat deze vrouwen echt begrepen wat ik ervoer! Want we hebben allemaal zo ons eigen rugzakje, waarin veel herkenning is te vinden, dat is voor mij een verademing! Elke keer weer benadrukt krijgen, je bent niet alleen!
Vervolgens heb ik ook veel geleerd van de Pilaren waar we elke keer mee bezig zijn, ik leer ook MIJN verbeterpunten te zien. Ik was te veel bezig ‘het tuintje’ van mijn man aan te harken! Ik moest mijn man leren loslaten in zijn proces, en tevens hij ook mij! Dit was voor ons allebei lastig, maar het gaf ook ruimte, inzicht en lucht! We zijn juist heel erg naar elkaar toegegroeid!
We geven elkaar de ruimte en al lerende geven we elkaar dat steeds makkelijker aan. En zijn we er dan? Nee, er is nog veel pijn, nog veel ‘waarom’ vragen, maar die mogen er zijn! Er is ruimte voor. Samen in Christus

Je bent niet alleen!
Je bent niet alleen!, Deelnemer cursus 2017

Ik voelde me vaak alleen in mijn huwelijk. Met de problemen die er waren. Kon er niet zomaar met iemand over praten. Het is toch je man waarover het gaat. En je wilt hem niet verdere schade toebrengen. Had hij maar een gebroken been. Dan was het zichtbaar en kon ik erover praten. Maar dit was iets wat binnenin ons huwelijk afspeelde. En waar heel veel schaamte op ligt.
Geschonden vertrouwen is voor mij een plek waar ik kan delen wat het met mij gedaan heeft. Waar ik mijzelf kan zijn. Waar ik kan delen hoe pijnlijk het voor mij vanbinnen is. Want het is pijnlijk als je man verslaafd is. Zijn verslaving raakt mij. Zijn verslaving heeft consequenties voor ons huwelijk.
Nu ik bijna door dit proces ben merk ik dat ik iets kan afsluiten voor mijzelf. Ik ben mijn pijn gaan verwerken op een gezonde manier. En ik merk dat er ruimte komt voor iets nieuws. Er komt ruimte om mijn man op een andere manier te gaan bekijken. Er komt ruimte voor een andere soort van liefde. Liefde zoals God het bedoeld heeft. Ik zie hem geestelijk groeien. Waar ik heel blij en dankbaar voor ben. We kunnen op een fijne manier samen delen en over onze pijnen en angsten praten. Ik besef dat de Heer werkelijk hersteld. Hij is mijn Geneesheer. We zijn er nog niet…. maar ik zie nu weer licht aan het eind van de tunnel.
Het begeleidersteam wil ik bedanken voor de tijd en energie die zij erin gestoken hebben. Bewondering! En boven alles wil ik God bedanken want Hij is degene die mij geleid heeft naar Geschonden Vertrouwen groep. Hij wist wat ik nodig had. Hij weet wat goed voor me is. Dus voor alle andere vrouwen wil ik zeggen. Is je man verslaafd? Ga er niet alleen mee rond lopen. Samen delen is samen helen. Vraag aan God wat je nodig hebt. Steun niet op eigen inzichten. Hij weet wat goed voor je is. Luister naar Zijn stem.
Hij heeft altijd het allerbeste met je voor! Hij is voor je!

Ik zie weer Licht
Ik zie weer Licht, Deelnemer cursus 2017

Eindelijk een plek voor mij, eindelijk sta ik er niet meer alleen voor. Ik ben heel dankbaar dat GV op mijn pad gekomen is, ik had al verschillende paden bewandeld in ‘hulpland’, maar dit is echt wat ik al die jaren gezocht heb.
Alle facetten worden benaderd: fysiek, psychologisch, mentaal, emotioneel en pastoraal. Samen met anderen inzichten krijgen, leren delen van gevoelens en kwetsbaar opstellen in alle veiligheid. Elkaar bemoedigen en tot steun zijn. En zo alles in je leven doorlopen stap voor stap, samen met God. Ontdekken wie je echt bent en wat je verwondingen zijn zodat je ze in Zijn licht mag brengen en Hij ze kan helen.
Ik begon vorig jaar heel erg verdrietig en zo gekwetst en teleurgesteld… en nu amper een jaar later voel ik me beter dan ooit! Krachtig en standvastiger, doordat ik heb geleerd om trouw te zijn aan mijzelf.

Veiligheid en Trouw
Veiligheid en Trouw, Deelnemer cursus 2017