“ONZE PASSIE IS JEZUS CHRISTUS EN ZIJN KONINKRIJK. WIJ GELOVEN IN TRANSFORMATIE VAN ONSZELF NAAR VOLWASSEN ZONEN EN DOCHTERS VAN GOD. ONZE MISSIE IS OM IMPACT TE HEBBEN OP AMERSFOORT EN OMSTREKEN.”

ONZE DOELSTELLING: PASSIE – TRANSFORMATIE – IMPACT

Waar gaan we voor?

  • Passie – Ervaar echte intimiteit met Jezus
  • Transformatie – Ontdek je ware identiteit in Jezus
  • Impact – Maak het verschil in de autoriteit van Jezus

Wat is ons doel?

Amersfoort gaat Gods heerlijkheid zien en ervaren op elk terrein van de samenleving. (Habakuk 2:14  Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.)

Hoe gaan we dat bereiken?

God gaf ons hulpmiddelen om dit te bereiken:

Het Grote Gebod

Mat.22: 37-39
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand (…) en uw naaste liefhebben als uzelf.
Jezus spreekt over een echte, levende, liefdesrelatie met God. We geloven dat je vriendschap met Jezus kunt ervaren. Jij bent uniek en waardevol in de ogen van God. En daar kun je elke dag van genieten. Van daaruit kan je gezonde en liefhebbende relaties aangaan met de mensen om je heen.

Het Grote Gebed

Mat.6:10
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Wij geloven in Gods Koninkrijk op aarde. God wil door de kracht van Zijn Heilige Geest hier op aarde werken. Op alle gebieden zal de schepping weer gezond worden en functioneren voor de glorie van God. We geloven dat we in Zijn autoriteit wandelen: dus dat we – net als Jezus toen Hij op de aarde was – tekenen en wonderen kunnen verrichten in Zijn Naam.

De Grote Opdracht

Mat.28:19-20
Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.
Totdat Koning Jezus terugkomt zijn wij Zijn lichaam op aarde. Vandaar ook onze visie voor Amersfoort en omgeving. Wij willen mensen bekend maken met de oneindige liefde van God. Dat is onze missie op aarde.

SPEERPUNTEN 2018

Elk jaar willen we meer groeien. Voor 2018 hebben we de volgende speerpunten:

  • Aanbidding: Alle ogen en harten zijn gericht op Jezus en Zijn Geest
  • Eenheid: We zijn één van Geest met elkaar en met andere kerken
  • Familie: We willen een gezond lichaam zijn, verbonden in liefdevolle relaties
  • Leiding: We gaan voor sterk leiderschap dat zonder reserves de stem van Jezus volgt
  • Groei: We richten ons op gezondheid, vermenigvuldiging en groei op alle terreinen van de gemeente

Klik hier voor Jaarverslag2017 en Jaarplan2018.

PASSIE
TRANSFORMATIE
IMPACT