GROEIACADEMIE

NIEUW SEIZOEN

Onderstaande informatie betreft seizoen 2018-2019 waarvan in april 2019 de afsluiting is.
Vanaf 1 juni wordt de informatie over het nieuwe seizoen van de Groeiacademie (2019-2020) op de site geplaatst.
Huidige studenten zullen een mail hierover ontvangen, gemeenteleden zullen op de hoogte worden gebracht via de slides voorafgaand aan zondagsdienst en tijdens de familiezaken.
We zien uit naar, opnieuw, een geweldig seizoen van Groei, wees van harte welkom!
Vragen kunnen al gemaild worden naar groeiacademie@rafaelamersfoort.nl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Het beter leren kennen van God. Groeien in wijsheid. Ontwikkelen van geestelijk inzicht. Toename in de kennis van Zijn wil voor jouw leven (Kol 1:9-11): wie wil dat niet? In de Groeiacademie helpen wij jou hierin te groeien. Dat gebeurt in een klimaat van bekrachtiging door de Heilige Geest. Zodat die groei zich afspeelt in je hoofd, je hart en je handelen. Jou toerusten voor een vruchtbaar leven is waar wij naar verlangen! We gebruiken het materiaal van de cursus “Discipelschap en Evangelisatie,” van het Charis Bible College.

Seizoen 2018/2019
De Groeiacademie biedt het komende seizoen 3 modules: “Groeien in Waarheid,”  “Oplijnen met de hemel” en “Bijbellezen.” De eerste 2 modules starten op woensdagavond 26 september, Kosmonaut 2, zaal C1 met gezamenlijke aanbidding. Daarna gaan de groepen uiteen naar hun eigen ruimte met hun eigen onderwijs. De 3e module, Bijbellezen, start op zaterdag 29 september van 10.30u tot 11.30u, Kosmonaut 2, zaal C1.

De woensdagavonden starten om 20.00 uur (19.45u koffie en thee) en duren ongeveer anderhalf uur, waardoor je rond 22.00 uur weer thuis kunt zijn. De zaterdagochtenden starten om 10.30u (10.15u koffie en thee) en duren tot 11.30u.

Module “Groeien in Waarheid”

Wil jij verandering in je leven? Groei dan in Waarheid! Johannes 8:32 zegt: “…en u zult de Waarheid kennen en de Waarheid zal u vrijmaken.” God wil niets liever dan dat jij Zijn Waarheid ontdekt zodat jij kan leven en dat in overvloed!
Moduleleiding: Sida Digristina.

Lesavonden en lessen:

26 sep Eeuwig leven, behoud en gerechtigheid mogelijk gemaakt door Zijn liefde, door Jezus Richard Klomp
10 okt Het juiste beeld van God als fundament voor een juiste relatie met God Simeon van Dam
07 nov Ik ben geliefd, ik ben vrij Sida Digristina
21 nov Ik weet wie ik ben Joke Kroeske
19 dec Mediteren op het zaad (woord) voor vernieuwing van je denken Sida Digristina
16 jan De Heilige Geest ontvangen en de gaven van de geest Marijke Lamers
30 jan Wij mogen heersen in kracht met gezag Jacqueline Rothuizen
13 feb God wil je gezond hebben, genezing en hindernissen voor genezing Wybren van Keulen
13 mrt God wil dat je voorspoedig bent: Financien Sida Digristina
27 mrt Hoe gebruik je je getuigenis en gaven om anderen op weg te helpen Sijbrandt Kroeske
10 apr Antwoord op belangrijke vragen extra Alle leraren


Module “Oplijnen met de hemel”

In deze cursus staat het Koninkrijk van God centraal: hoe kun je gaan functioneren in de stroom van de hemel naar de aarde. Verlang jij ernaar om in meer vrijheid te komen? En meer zicht te krijgen op het leven dat God voor je heeft? Dan is deze cursus voor jou! In seizoen 2018/2019 worden in 11 lessen de onderwerpen Intimiteit en Identiteit en Autoriteit behandeld. Daarnaast bidden we ook om bekrachtiging en vrijzetting van de rijkdom van de hemel.
Moduleleiding: Marten Busstra.

Lesavonden en lessen:

26 sep Aansluiten bij de hemel Wybren van Keulen
10 okt Het koninkrijk van God Richard Klomp
07 nov Zoek eerst het koninkrijk Wybren van Keulen
21 nov Leven in de stroom van de hemel Marten Busstra
19 dec Wandelen in de stroom van de hemel Marten Busstra
16 jan Positie en conditie Simeon van Dam
30 jan Hoe God ons ziet Simeon van Dam
13 feb Lichaam ziel en geest Marten Busstra
13 mrt Kenmerken van leven door de geest Joke Kroeske
27 mrt Wat te doen als je bent afgedwaald Richard Klomp
10 apr Antwoorden op belangrijke vragen extra Alle leraren


Module “Bijbellezen”

Verdiep je geloof door rechtstreeks bezig te zijn met het Woord van God zelf. “Geloof is uit het horen en het horen door het Woord van Christus.” Rom. 10:17.
Een inleiding op het boek Zacharia wordt gevolgd door het vers voor vers behandelen en bespreken. Er wordt veel aandacht besteed aan wat er staat in de grondtekst.

Moduleleiding: Jacob Rommers

Lesdagen:
Alle zaterdagen tussen 29 september 2018 tot en met 6 april 2019 met uitzondering van de schoolvakanties (20 okt, 27 okt, 22 dec, 29 dec, 5 jan, 23 feb en 2 mrt.)

Kosten
Je kunt deelnemen tegen de kosten van €75,- per module.
Laten de kosten geen belemmering zijn voor een periode van groei, mail indien nodig naar groeiacademie@rafaelamersfoort.nl.

Korting
Bij het volgen van 2 modules is er €15,- korting op de 2e module.
Bij meerdere personen uit 1 gezin is er €15,- korting voor de 2e persoon.
Dit geldt zowel voor aanmelding vóór als ná 1 september.

Aanmelden
Meld je snel aan voor een heerlijk seizoen van geestelijke groei. Dit kan via het contactformulier op deze pagina of via groeiacademie@rafaelamersfoort.nl.
De Groeiacademie is voor iedereen van zowel binnen als buiten Rafael Amersfoort.

VOLGENDE AVOND GROEIACADEMIE:

There are no upcoming events at this time.

CONTACTFORMULIER
Ik geef Rafaël Amersfoort toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken t.b.v. het functioneren van de gemeente. Deze informatie wordt in de administratie (leden, financiële en bedieningen) vastgelegd en gebruikt. Deze gegevens worden niet buiten de gemeente verspreid.

Bekijk hier de digitale brochure

Promotiefilmpje Groeiacademie