“AANBIDDING EN GEBED STAAN CENTRAAL: WE LEREN HOE GOD ONS ZIET,
WIE WE ZIJN IN CHRISTUS EN HOE DE HEMEL OP AARDE KOMT”

AANBIDDING

Aanbidding is een levensstijl. Continu op God afgestemd zijn en open voor de leiding van de Heilige Geest. De aanbiddingsteams helpen de gemeente hierbij tijdens de samenkomsten. Dit doen zij door middel van zang, muziek, media en andere kunstvormen.

Rafael-Dienst-3

GEBED

Gebed is essentieel: het is praten met God en luisteren naar Hem. Gebed staat centraal in alles wat we doen. Want zonder Gods wil, Zijn Leiding en Zijn Kracht komt er niets tot stand. Binnen Rafaël Amersfoort zijn er vaste gebedsmomenten, zowel tijdens de diensten als daarbuiten.

Gebedstijd voor de dienst

Wij verlangen naar meer van Gods aanwezigheid, naar wonderen en meer mensen die tot Jezus komen. Ook tijdens de zondagsdienst. Daarom komen we bij elkaar om hiervoor te bidden. Elke zondagochtend van 09:30 tot 9:45 uur in de grote zaal.

Gebed na de dienst

Aan het einde van elke dienst kun je voor je te laten bidden. Het gebedsteam staat klaar bij het podium in de grote zaal.

MAANDAG GEBEDSAVOND

Iedere maandagavond is er een gebedsavond van 19:30-21:00 uur. We starten de avond met het aanbidden van God. We lezen uit de Bijbel en bidden voor onszelf, voor de gemeente en voor het Eemland. We verlangen door deze avonden ook naar persoonlijke groei in ons gebedsleven en een ontmoeting met Jezus. Verder bidden we gericht voor Amersfoort en opwekking wereldwijd. Iedereen is van harte welkom om met ons mee te bidden.

Gebedsweek

In de derde week van januari organiseren we een week van gebed. We bidden dan samen om te zien wat God ons in het nieuwe jaar wil geven.