CLEANSING STREAM

Cleansing Stream is een intensief discipelschaps-programma dat je van binnenuit vernieuwt, herstelt en bevrijdt! Je wordt begeleid door coaches. Na de vier lessen volgt er een retraite van twee dagen, waarin voor iedere deelnemer in een respect- en liefdevolle atmosfeer wordt gebeden voor genezing en bevrijding voor tal van aspecten van het leven. Na deze retraite gaat het proces van discipelschap verder.

Je bestudeert, zowel in de les als thuis, de volgende thema’s:

  • Module 1. Wandel in de Geest
  • Module 2. Toewijding
  • Module 3. Spreek woorden van leven!
  • Module 4. Herstel en bevrijding
  • Module 5. Jaag naar het doel!

Om thuis deze lessen te kunnen bestuderen ontvang je een werkmap. Je gaat aan de hand van een leesrooster in de Bijbel spitten en 12 opbouwende audiostudies beluisteren. Bovendien lees je nog een aanvullend boek aangaande het karakter van God en jouw identiteit in Christus.

SOZO

Sozo is een unieke bediening voor innerlijke genezing en bevrijding. Het belangrijkste doel is dat blokkades in het persoonlijke contact met God worden opgeruimd. En dat je persoonlijke verbondenheid met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt hersteld. Alleen zo kan je tot je doel komen en het leven leven waartoe je bent bestemd.

Sozo komt uit het Grieks en betekent: redden / genezen / bevrijden en uit lijden verlossen / heel maken / redden van de straf van het oordeel. De Sozo bediening is ontstaan in ‘Bethel Church’ in Redding, California in de Verenigde Staten. Kijk maar eens op: www.bethelsozo.com.

Een Sozo duurt ongeveer 1,5 uur. Voor Sozo wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. Je kunt je opgeven via het contactformulier op deze pagina.

CONTACTFORMULIER
Ik ga akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen.